MSH

64x64 50x50 republika e kosoves e1610568046502
Ministria e Shëndetësisë

Informacioni për punëdhënësin

Ministria e Shëndetësisë krijon politikën dhe implementon ligjet e një sistemi jo diskriminues dhe të përgjegjshëm për kujdesin shëndetësor në Republikën e Kosovës.

Listimet aktive në MSH

Nuk ka shpallje aktive.