Ministria e Mbrojtjes

64x64 ministria e mbrojtjes 150x150 1
Ministria e Mbrojtjes

Informacioni për punëdhënësin

Ministria harton dhe zbaton politikat e përgjithshme shtetërore të mbrojtjes në nivelin strategjik, si dhe ushtron funksionet e kompetencat e saj, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi.

Listimet aktive në Ministria e Mbrojtjes

Nuk ka shpallje aktive.