MBPZHR

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Informacioni për punëdhënësin

MBPZHR krijon politikën dhe zbaton ligjet për zhvillimin e bujqësisë, duke përfshirë blegtorinë, prodhimtarinë bimore, zhvillimin rural dhe vendosjen e standardeve për mirëmbajtje.

Listimet aktive në MBPZHR