MAPL

64x64 kosovo logo 150x150 1
Ministra e Administrimit te Pushtetit Lokal

Informacioni për punëdhënësin

Misioni i MAPL është të rritet autonomia lokale dhe të forcohet aftësia e Komunave, që nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të qytetarëve dhe përfaqësimit demokratik, të ofrohen shërbime me kosto efektive për të rritur cilësinë e jetës, sigurinë dhe ekonominë lokale.

Listimet aktive në MAPL

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Prishtinë Kor, 27