OJQ Lady

64x64 NGO LADY LOGO
NGO Lady

Informacioni për punëdhënësin

NGO Lady provides a unique set of competences based on many years combined experience of delivering Entrepreneurship trainings in Kosovo.

Listimet aktive në OJQ Lady

Nuk ka shpallje aktive.