KW4W

64x64 Kosova Women 4 Women
Kosova - Women 4 Women

Informacioni për punëdhënësin

Misioni ynë është mbështetja e grave të margjinalizuara në Kosovë për të fituar dhe për të kursyer para, për të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien, të ndikojnë në vendimmarrjen brenda familjes dhe komunitetit dhe të krijojnë rrjete të mbështetjes.

Listimet aktive në KW4W

Nuk ka shpallje aktive.