Kuvendi

64x64 50x50 republika e kosoves e1610568046502
Kuvendi i Republikës së Kosovës

Informacioni për punëdhënësin

Kuvendi është institucion ligjvënës i Republikës së Kosovës, i zgjedhur drejtpërdrejt nga populli.

Listimet aktive në Kuvendi

Nuk ka shpallje aktive.