KRU Prishtina ShA

64x64 kru prishtina
Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Prishtina" ShA

Informacioni për punëdhënësin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Prishtina" ShA është ndërmarrje për prodhimin, përpunimin dhe furnizimin e ujit të pijshëm dhe trajtimit të ujërave të zeza për konsumatorët e saj në përputhshmëri me standardet e ndërmarrjeve të ngjashme në regjion dhe Evropë.

Listimet aktive në KRU Prishtina ShA

Nuk ka shpallje aktive.