KPMM

64x64 kpmm logo
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Informacioni për punëdhënësin

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale – KPMM është agjenci e pavarur e përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Listimet aktive në KPMM

Nuk ka shpallje aktive.