KGJK

64x64 gjyqesori stema logo judiciary kosovo e1604661300837
Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Informacioni për punëdhënësin

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) është organi më i lartë mbikëqyrës i Sistemit Gjyqësor të Kosovës.

Listimet aktive në KGJK

Nuk ka shpallje aktive.