KGJK

64x64 gjyqesori stema logo judiciary kosovo e1604661300837
Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Informacioni për punëdhënësin

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) është organi më i lartë mbikëqyrës i Sistemit Gjyqësor të Kosovës.

Shpalljet aktive në KGJK

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Kosovë Jun, 23
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) Kosovë Jun, 21