Këshilli Rinor Kosovar (KYC)

64x64 Keshilli Rinor Kosovar KYC
Enabling an environment where youth thrive.
  • Prishtinë
  • 08/09/2020

Informacioni për punëdhënësin

Këshilli Rinor Kosovar (KYC) është një nga organizatat më të vjetra rinore joqeveritare (OJQ), e themeluar në 1999 në kampet e refugjatëve në Shqipëri dhe e regjistruar zyrtarisht më vonë gjatë atij viti në Prishtinë, Kosovë. Deri më tani, KYC ka aspiruar të veprojë dhe të ndërtojë një shoqëri civile përmes ngritjes së kualitetit të arsimit në Kosovë, përfshirjes së të rinjve dhe të rejave në procese vendimmarrëse, forcimit i kapaciteteve të tyre, përfaqësimit të zërave të nxënësve, promovimit i edukimit gjithëpërfshirës dhe përmes mbështetjes së zhvillimit të politikave rinore. Që nga themelimi, KYC ka pasur për qëllim ndërtimin e marrëdhënieve dhe angazhimin e drejtpërdrejt me të rinjtë dhe familjet e tyre për të përmbushur nevojat e tyre. Gjithashtu, KYC ka arritur të bashkëpunojë me institucionet që ndërveprojnë me të rinjtë në adoptimin e praktikave të provuara për marrëdhënie pozitive dhe rezultate të barabarta për të gjithë të rinjtë.

Listimet aktive në Këshilli Rinor Kosovar (KYC)

Nuk ka shpallje aktive.