KCSF

Kosovar Civil Society Foundation

Informacioni për punëdhënësin

KCSF është organizatë udhëheqëse në fuqizimin e shoqërisë civile në Kosovë nga 1998, nëpërmjet granteve për shoqëri civile, ngritjes së kapaciteteve, si dhe avokimit në mbrojtje të hapësirës për qytetari aktive.

Listimet aktive në KCSF