KCSF

Kosovar Civil Society Foundation

Informacioni për punëdhënësin

KCSF është organizatë udhëheqëse në fuqizimin e shoqërisë civile në Kosovë nga 1998, nëpërmjet granteve për shoqëri civile, ngritjes së kapaciteteve, si dhe avokimit në mbrojtje të hapësirës për qytetari aktive.

Shpalljet aktive në KCSF

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) Kosovë Mar, 22
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) Kosovë Mar, 22