Fondacioni Jahjaga

64x64 jahjaga foundation
Working to create a just society by empowering women and youth.

Informacioni për punëdhënësin

Fondacioni Jahjaga është organizatë joqeveritare, e themeluar nga ish-Presidentja e Kosovës, Znj. Atifete Jahjaga. Qëllimi i përgjithshëm i Fondacionit Jahjaga është zhvillimi demokratik i Kosovës dhe Ballkanit përmes përfshirjes sociale dhe mbështetjes së grupeve të margjinalizuara, si kusht fillestar për ndërtimin e paqes në rajon.

Shpalljet aktive në Fondacioni Jahjaga

Nuk ka shpallje aktive.