IADK

64x64 IADK Iniciativa për Zhvillimin e Bujqesisë së Kosovës
Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës

Informacioni për punëdhënësin

IADK është organizatë e themeluar në vitin 2004 me seli në Vushtrri, cila me aktivitetet e saj angazhohet për zhvillimin rural, për krijimin e kushteve më të mira socio-ekonomike në viset rurale, zvogëlimin e papunësisë dhe importit, prodhimin e ushqimit të shëndetshëm, shfrytëzimin racional të resurseve natyrore dhe mbrojtjen e ambientit në Kosovë.

Listimet aktive në IADK

Nuk ka shpallje aktive.