Handikos

64x64 handikos kosovo
Shoqata e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve të Kosovës.

Informacioni për punëdhënësin

HandiKOS përfaqëson dhe përkrahë personat me aftësi të kufizuar përmes avokimit dhe lobimit.

Listimet aktive në Handikos

Nuk ka shpallje aktive.