EU

64x64 Untitled design 2
The European Union Office in Kosovo

Informacioni për punëdhënësin

The European Union Office in Kosovo plays a pivotal role in realising the European agenda in Kosovo with the aim to promote Kosovo's approximation to the European Union.

Listimet aktive në EU

EU Office in Kosovo Prishtinë Nën, 12