Concordia Kosovo

64x64 Concordia Kosovo
CONCORDIA Projekte Sociale

Informacioni për punëdhënësin

CONCORDIA është organizatë ndërkombëtare, e pavarur, joqeveritare e përkushtuar për të mbështetur fëmijët, të rinjtë dhe familjet në nevojë, drejt një jete më të pavarur dhe të përgjegjshme.

Listimet aktive në Concordia Kosovo

Nuk ka shpallje aktive.