CBM Mitrovica

Community Building Mitrovica (CBM)

Informacioni për punëdhënësin

Community Building Mitrovica (CBM) is a local non-governmental organisation (NGO) operating in the field of peace and community building in the wider region of Mitrovica, northern municipalities of Kosovo.

Listimet aktive në CBM Mitrovica

Nuk ka shpallje aktive.