BQK

64x64 bqk kosove
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Informacioni për punëdhënësin

Objektivi parësor i Bankës Qendrore është të nxisë dhe të mbajë një sistem financiar stabil, duke përfshirë një sistem të sigurt, të qëndrueshëm dhe efikas të pagesave.

Listimet aktive në BQK

Nuk ka shpallje aktive.