Arhing

Project Engineering Company

Informacioni për punëdhënësin

Arhing është kompani e krijuar në vitin 1989 si kompani e specializuar në ndërtim dhe arkitekturë. Që nga projektimi deri te realizimi në detalet e fundit ofrojme shërbime te ndryshme.

Listimet aktive në Arhing

Nuk ka shpallje aktive.