Albinspekt

Albinspekt – bio.inspecta

Informacioni për punëdhënësin

Albinspekt-bio.inspecta eshte nje trupë inspektim/çertifikimi me aktivitet ne Shqiperi dhe Kosove per ofrimin e sherbimeve te inspektimit dhe certifikimit sipas standarteve te ndryshme te cilesise dhe menaxhimit.

Listimet aktive në Albinspekt

Nuk ka shpallje aktive.