Jobs and Vacancies

Komuna e Pejës Pejë Shk, 26
Drejtor/e në SHFMU e re Punë
Komuna e Pejës Pejë Shk, 26
QKMF Skenderaj Skenderaj Shk, 26
Roje Pyelli e re Punë
Komuna e Vushtrrisë Vushtrri Shk, 26
Komuna e Vushtrrisë Vushtrri Shk, 26
Jufka Casa Di Pasta Prishtinë Shk, 25
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës Kosovë Shk, 25
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës Kosovë Shk, 25
QKMF Hani i Elezit Hani i Elezit Shk, 25
QKMF Kamenicë Kamenicë Shk, 25
QKMF Kamenicë Kamenicë Shk, 25
Vozitës/e (2) e re Punë
QKMF Kamenicë Kamenicë Shk, 25
Edukator/e Punë
Komuna e Drenasit Drenas Shk, 24
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Prishtinë Shk, 23
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Prishtinë Shk, 23
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Prishtinë Shk, 23
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Prishtinë Shk, 23
Termokos Prishtinë Shk, 23
Komuna e Prizrenit Prizren Shk, 22
Komuna e Kamenicës Kamenicë Shk, 22
Komuna e Skenderajt Skenderaj Shk, 22
Komuna e Junikut Junik Shk, 22
GSI Associates Prishtinë Shk, 22
Ardit Dyla Hotels Gjakovë Shk, 20
  • Access all available listings for open jobs and vacancies, grants, tenders, scholarships and professional training courses, using a single platform.
  • Visit the Resources Page for a variety of documents to help and guide you through the hiring process.
  • Remarks: Listings published in Kastori have been posted by third parties on our platform. We are not responsible for the content and authenticity of the listings.