Inspektor/e i Minierave

  • Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM)
  • Prishtinë
  • 04/11/2022
Punë Shkenca Natyrore

Përshkrimi

RN00010347
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 04/11/2022
Afati për aplikim: 25/11/2022 - 02/12/2022

 

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

  • RPC0003688 | RN00009975 | Inspektor i Minierave | Profesional 1 | 8 | Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve / Departamenti i Inspektoratit / Prishtinë

 

Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.

Komuna

Prishtinë