Inspektor/e i/e Arsimit (7)

 • Ministria e Punëve të Brendshme (MPB)
 • Kosovë
 • 23/11/2022
Punë Arsim Drejtësi Shërbim Civil

Përshkrimi

RN00010341
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 02/11/2022
Afati për aplikim: 23/11/2022 - 07/12/2022

 

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0000937 | RN00007081 | Inspektor i Arsimit | Profesional 1 | 8 | Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit-Inspektoriati i Arsimit të Kosovës / SIA në Ferizaj / SIA - Ferizaj
 • RPC0000938 | RN00007082 | Inspektor i Arsimit | Profesional 1 | 8 | Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit-Inspektoriati i Arsimit të Kosovës / SIA në Gjakovë / SIA - Gjakovë
 • RPC0000941 | RN00007085 | Inspektor i Arsimit | Profesional 1 | 8 | Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit-Inspektoriati i Arsimit të Kosovës / SIA në Prishtinë / SIA PRISHITINË
 • RPC0000940 | RN00007084 | Inspektor i Arsimit | Profesional 1 | 8 | Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit-Inspektoriati i Arsimit të Kosovës / SIA në Mitrovicë / SIA MITROVICË
 • RPC0000942 | RN00007086 | Inspektor i ArsimitProfesional 1 | 8 | Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit-Inspektoriati i Arsimit të Kosovës / SIA në Pejë / SIA - Pejë
 • RPC0000939 | RN00007083 | Inspektor i ArsimitProfesional 1 | 8 | Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit-Inspektoriati i Arsimit të Kosovës / SIA në Gjilan / SIA GJILAN
 • RPC0000943 | RN00007087 | Inspektor i Arsimit | Profesional 1 | 8 | Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit-Inspektoriati i Arsimit të Kosovës/ SIA në Prizren / SIA - Prizren
   
 
Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.

Komuna

Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë, Pejë, Prishtinë, Prizren