Zyrtar/e në Zyrën për Marketing dhe Rekrutim në Prizren

  • UNI- Universum International College
  • Prishtina
  • 25/05/2023
Punë

Përshkrimi

N’a lejoni t'ju njoftojmë se UNI - Universum International College shpall konkurs pune në pozitën:

1). Zyrtare në Zyrën për Marketing dhe Rekrutim në Prizren

Kriteret:

· Të jetë student/e në vitin e fundit ose të ketë të përfunduara studimet

· Njohja e programeve bazë të Microsoft Office

· Të jetë i/e gatshëm për punë nën presion

· Preferohet që kandidati/ja të jetë nga qyteti i Prizrenit me rrethinë.

Aftësitë:

  • Aftësi komunikuese
  • Aftësi për menaxhim të kohës
  • Aftësi për të punuar nën presion

Ju lutem të dergoni CV tuaja tek emaili jobs@universum-ks.org deri më datë: 05.06.2023 duke shkruar në subjekt emrin e pozitës.

 

Të drejtë aplikimi

Individë