Zyrtar/e i Lartë për Menaxhimin e Projekteve

  • Komuna Obiliq
  • Obiliq
  • 15/11/2022
Punë Menaxhim projekti

Përshkrimi

RN00010426
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/11/2022
Afati për aplikim: 07/12/2022 - 14/12/2022

 

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

  • RPC0003901 | RN00010205 | Zyrtar i Lartë për Menaxhimin e Projekteve | Profesional 1 | 7 | Komuna Obiliq / Sektori Infrastrukturë / Komuna Obiliq

 

Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.

Komuna

Obiliq