Zyrtar/e për Gjendje Civile

  • Komuna Rahovec
  • Rahovec
  • 14/11/2022
Punë Drejtësi Shërbim Civil

Përshkrimi

RN00010419
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 14/11/2022
Afati për aplikim: 05/12/2022 - 12/12/2022

 

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

  • RPC0003954 | RN00010259 | Zyrtar për Gjendje Civile 4 | Profesional 3 | 5 | Komuna Rahovec / Drejtoria për administrat të përgjithshme / Zyrtar për gjendje civile 4

 

Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.

Komuna

Rahovec