Zyrtar/e për Mirëqenie Sociale

  • Komuna Ferizaj
  • Ferizaj
  • 11/11/2022
Punë Punë Sociale Shërbim Civil

Përshkrimi

RN00010410
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 11/11/2022
Afati për aplikim: 05/12/2022 - 14/12/2022

 

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

  • RPC0001092 | RN00007241 | Zyrtar për Mirëqenie Sociale 4 | Profesional 3 | 5.5 | Komuna Ferizaj / Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale / Qendra për Punë Sociale

 

Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.

 
 

Komuna

Ferizaj