Zyrtar/e për Promovimin e Turizmit

  • Komuna Kamenicë
  • Kamenicë, District of Gjilan
  • 10/11/2022
Punë Turizëm

Përshkrimi

RN00010408
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 10/11/2022
Afati për aplikim: 01/12/2022 - 08/12/2022

 

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 

Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.

 

Komuna

Kamenicë