Edukator/e (2), Mesimdhenes/e (6),

  • Komuna Lipjan
  • Lipjan
  • 17/11/2022
Punë Arsim

Përshkrimi

RN00010230
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 18/10/2022
Afati për aplikim: 17/11/2022 - 01/12/2022

RN00010231
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 18/10/2022
Afati për aplikim: 17/11/2022 - 01/12/2022

Komuna

Lipjan