Zyrtar/e për Mirëqenie Sociale

  • Komuna Istog
  • Istog
  • 09/11/2022
Punë Psikologji Punë Sociale Shkenca Sociale

Përshkrimi

RN00010399
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 09/11/2022
Afati për aplikim: 30/11/2022 - 12/12/2022

 

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

  • RPC0003862 | RN00010162 | Zyrtar për Mirëqenie Sociale 1 | Profesional 3 | 6.5 | Komuna Istog | Drejtorati për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale / Qendra për Punë Sociale

 

Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.

Komuna

Istog