Zyrtar/e për Kthim të Qëndrueshëm

  • Komuna Obiliq
  • Obiliq
  • 08/11/2022
Punë Administratë Administratë Publike

Përshkrimi

RN00010380
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 08/11/2022
Afati për aplikim: 30/11/2022 - 08/12/2022

 

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 

Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.

Komuna

Obiliq