Zyrtar/e për Shërbim me Qytetarë

  • Komuna Prizren
  • Prizren
  • 28/11/2022
Punë Administratë Administratë Publike

Përshkrimi

RN00010357
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 07/11/2022
Afati për aplikim: 28/11/2022 - 05/12/2022

 

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

  • RPC0002925 | RN00009182 | Zyrtar për Shërbim me Qytetarë | Profesional 3 | 6 | Komuna Prizren | Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastrit / Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër

 

Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.

Komuna

Prizren