Zyrtar/e për Buxhet dhe Financa

  • Komuna Obiliq
  • Obiliq
  • 07/11/2022
Punë Ekonomi dhe Biznes Financa Kontabilitet

Përshkrimi

RN00010352
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 07/11/2022
Afati për aplikim: 29/11/2022 - 07/12/2022

 

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 

Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.

Komuna

Obiliq