International Jobs in Kosovo

World Health Organization Prishtinë Kor, 29
Centre for International Migration and Development (CIM) Kosovë Kor, 23
EULEX Kosovë Kor, 21
OSCE Pejë Kor, 14

International and Expat Jobs in Kosovo:

  • Kosovo jobs: Në këtë faqe mund të kërkoni të gjitha njoftimet në dispozicion për pozitat ndërkombëtarët në Kosovë.
  • Pëlqe faqen Kastori Expat Kosovo në Facebook dhe njoftohu rregullisht me njoftimet e fundit për punë të publikuara në Kastori.
  • Vërejtje: Listimet e publikuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.