Thirrje per Grante dhe Projekte

Embassy of Canada to Croatia and Kosovo Kosovë May, 26
Zyra e Kryeministrit Kosovë May, 23
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Kosovë May, 17
Agjencia për Barazi Gjinore Kosovë May, 17
Visegrad Fund Kosovë May, 10
MBPZHR Kosovë Apr, 26
EU Office in Kosovo Kosovë Mar, 28
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) Kosovë Mar, 22
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) Kosovë Mar, 22
EU Office in Kosovo Kosovë Feb, 22

Thirrje për Grante dhe projekte:

  • Platformë për grante: Kjo faqe ofron shpallje dhe thirrje për grante dhe propozime në Kosovë, për individë, organizata dhe biznese, me qëllim që të rrisin qasjen e tyre në fonde dhe burime të financimit të ideve dhe propozimeve të tyre. 
  • Pëlqe faqen Kastori Grante në facebook dhe njoftohu rregullisht me njoftimet e fundit për grante të publikuar në Kastori.
  • Partneritet: Listimet e granteve dhe projekteve, të publikuara në Portalin Kastori, agregohen automatikisht edhe në platformat kryesore vendore dhe ndërkombëtare për njoftime të granteve.