Eventet

Mbikëqyrës (2) e re Pune
Agjencia e Statistikave të Kosovës Prishtine Kor, 18
Agjencia e Statistikave të Kosovës Ferizaj Kor, 18
Agjencia e Statistikave të Kosovës Prishtine Kor, 18
Agjencia e Statistikave të Kosovës Prizren Kor, 18
Agjencia e Statistikave të Kosovës Peje Kor, 18
Agjencia e Statistikave të Kosovës Mitrovice Kor, 18
Agjencia e Statistikave të Kosovës Gjilan Kor, 18
Agjencia e Statistikave të Kosovës Gjakove Kor, 18
AKKVP Prishtine Kor, 18
AKKVP Prishtine Kor, 18
Gjykata Themelore Gjilan Novobërdë Kor, 18
Gjykata Themelore Gjilan Gjilan Kor, 18
Merchandiser (5) e re Pune
Albi Commerce Prishtine Kor, 18
Recruiter e re Pune
Burger King Prishtine Kor, 18
Junior Berater/in e re Pune
OEGJK Prishtine Kor, 18
MKRS Prizren Kor, 18
Ministria e Administrates Publike Prishtine Kor, 18
Kuvendi i Kosoves Prishtine Kor, 18