All listings

Assembly of the Republic of Kosovo Pristina Jun, 12
International Organization for Migration (IOM) Pristina Jun, 11
UNICEF Pristina Jun, 11
Komuna e Kaçanikut Kaçanik Jun, 11
Komuna e Kamenicës Kamenicë Jun, 11
Initiative for Justice and Equality - INJECT Pristina Jun, 10
Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) Pristina Jun, 10
KFOR Pristina Jun, 09
UNOPS Pristina Jun, 09
U.S. Embassy Kosovo Pristina Jun, 08
Teknik(e) Jobs
Teatri ODA Pristina Jun, 08
Municipality of Suhareka Suhareka Jun, 08
QKMF Klinë Klinë Jun, 08
KRU Prishtina SHA Pristina Jun, 08
Instituti Arkeologjik i Kosovës (IAK) Kosovo Jun, 08
Assembly of the Republic of Kosovo Pristina Jun, 05
Advisor Jobs
GIZ Kosovo Pristina Jun, 05
GIZ Kosovo Pristina Jun, 05
QKMF Malishevë Malisheva Jun, 04
QKMF Malishevë Malisheva Jun, 04
OSCE Mission in Kosovo Pristina Jun, 02
International Organization for Migration (IOM) Pristina Jun, 02
Municipality of Gjakova Gjakova May, 30
QKMF Shtime Shtime May, 30