Main Employers

Speeex 0 listings Pristina
Boost your wave of success. Oct, 08
Star Telecom 0 listings Pristina
Star Telecom Jan, 12
Swisscontact 0 listings Tiranë
Swiss Foundation for Technical Cooperation Feb, 12
TEB ShA 1 listing Pristina
TEB Bankë për një botë në lëvizje! Jun, 05
U.S. Embassy Kosovo 5 listings Pristina
U.S. Embassy in Pristina, Kosovo May, 31
UBO Consulting 0 listings Pristina
UBO Consulting Sep, 21
UN 4 listings Pristina
United Nations Oct, 22
UNDP Kosovo 3 listings Pristina
Empowered lives. Resilient nations. Jun, 04
Universiteti i Prishtinës 0 listings Pristina
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” May, 31
USAID 4 listings Pristina
USAID Kosovo May, 31
WUS Austria 0 listings Pristina
World University Service – Austrian Committee Jun, 16
YIHR Kosovo 0 listings Pristina
Youth Initiative for Human Rights Jun, 09
YMCA 0 listings Pristina
YMCA in Kosovo Oct, 05
ZKM 0 listings Pristina
Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës Jul, 02