Main Employers

Help Kosovo 0 listings Pristina
Hilfe zur Selbsthilfe May, 31
Holiday Resort 2 listings Sllatinë e Madhe
Holiday Resort Feb, 13
ICK - Innovation Centre Kosovo 0 listings Pristina
Innovation Centre Kosovo Jun, 23
International Security 0 listings Pristina
Ne nuk bëjmë vetëm roje, ne kujdesemi për ju! Jul, 26
IOM 1 listing Pristina
International Organization for Migration (IOM) Sep, 02
IPKO 0 listings Pristina
IPKO Telecommunications Jun, 09
IPKO Foundation 0 listings Pristina
IPKO Foundation Feb, 08
IRI 0 listings Pristina
International Republican Institute (IRI) Dec, 29
IRZ 0 listings Pristina
German Foundation for International Legal Cooperation Sep, 11
iSource 0 listings Tiranë
iSource Sep, 11
Këshilli Rinor Kosovar (KYC) 0 listings Pristina
Enabling an environment where youth thrive. Sep, 07
KGJK 0 listings Kosovo
Këshilli Gjyqësor i Kosovës Jan, 26
Municipality of Gjakova 0 listings Gjakova
Municipality of Gjakova Oct, 20
Municipality of Gjilan 0 listings Gjilan
Municipality of Gjilan Sep, 25
Municipality of Mitrovica South 0 listings Mitrovica
Komuna e Mitrovicës së Jugut Nov, 06
Municipality of Peja 2 listings Peja
Municipality of Peja Sep, 25
Municipality of Pristina 0 listings Pristina
Municipality of Pristina Jun, 22
Municipality of Prizren 1 listing Prizren
Municipality of Prizren Aug, 04
KPMM 4 listings Pristina
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Feb, 23
KRU Prishtina ShA 0 listings Pristina
Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Prishtina" ShA Jun, 05