Portal Pune Prishtinë

Advertisements
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve Pristina Oct, 28
United Nations Volunteers Pristina Oct, 28
Millennium Foundation Kosovo (MFK) Pristina Oct, 27
MMPHI Pristina Oct, 27
MMPHI Pristina Oct, 27
MMPHI Pristina Oct, 27
MMPHI Pristina Oct, 27
MMPHI Pristina Oct, 27
MMPHI Pristina Oct, 27
Municipality of Pristina Pristina Oct, 27
Millennium Foundation of Kosovo (MFK) Pristina Oct, 26
GIZ Kosovo Pristina Oct, 25
OSCE Pristina Oct, 22
OSCE Pristina Oct, 22
OSCE Pristina Oct, 22
UNICEF Pristina Oct, 22

Portal Pune Prishtinë – Kastori:

  • Prishtinë: Të gjitha konkurset dhe shpalljet për aplikim për punë, grants, tenders, scholarships, dhe trajnime, për Komunën e Prishtinës.
  • Facebook: Join the Group Kastori Prishtina në Facebook dhe njoftohu rregullisht me shpalljet e fundit të publikuar në Kastori për Prishtinë.
  • Remarks: Konkurset e postuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.