Portal Pune Prishtinë

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) Pristina Aug, 02
Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) Pristina Aug, 02
World Bank Group Pristina Aug, 02
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Pristina Aug, 02
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Pristina Aug, 02
TEB ShA Pristina Jul, 30
UNOPS Pristina Jul, 30
Kosovo Prosecutorial Council (KPC) Pristina Jul, 29
World Health Organization Pristina Jul, 29
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Pristina Jul, 27
Public Housing Enterprise Pristina Jul, 26
Korporata Energjetike e Kosoves (KEK) Pristina Jul, 23
Rugove Pristina Jul, 21
Rugove Pristina Jul, 21
EUSR in Kosovo Pristina Jul, 21
Public Housing Enterprise Pristina Jul, 21
EULEX Pristina Jul, 21
Auto Mita Pristina Jul, 20
Radio Televizioni i Kosovës Pristina Jul, 19
Public Housing Enterprise Pristina Jul, 19
EBRD Pristina Jul, 19
Municipality of Pristina Pristina Jul, 19
Municipality of Pristina Pristina Jul, 19

Portal Pune Prishtinë – Kastori:

  • Prishtinë: Të gjitha konkurset dhe shpalljet për aplikim për punë, grants, tenders, scholarships, dhe trajnime, për Komunën e Prishtinës.
  • Facebook: Join the Group Kastori Prishtina në Facebook dhe njoftohu rregullisht me shpalljet e fundit të publikuar në Kastori për Prishtinë.
  • Remarks: Listings published in Kastori have been submitted from third parties. We are not responsible for the content.