Vende të lira të punës (8)

Pallati i Rinise e1629795371766
Pallati i Rinisë SHA
Published
17/12/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  

Prano njoftimet me email

Description

Në bazë të dispozitave të nenit 21 të Ligjit nr. 03/L-087 mbi Ndërmarrjet Publike, respektivisht dispozitave të nenit 13 të Ligjit nr. 04/L-111 si dhe Ligjit nr. 05/L-009 për Ndërmarrjet Publike, si edhe në bazë të nenit 23 dhe 26 të Statutit, Bordi i Drejtorëve i N.P.L. PALLATI I RINISË SH.A. me seli në Prishtinë, mori vendim të publikoje konkursin per:

Per me shume informacion rreth pozitave te hapura, ju lutem klikoni ne shpalljen per te cilen jeni i/e interesuar.

Afati i fundit per aplikim: 31.12.2021

Kërkesa për punësim (aplikacioni)