Trajnim falas për Shitjen Tradicionale dhe Digjitale

Club Alpbach Kosovo e1631799658575
Club Alpbach Kosovo
Published
16/09/2021
Location
Pristina
Category
Sales  
Listing Type

Description

Thirrje për aplikim

OJQ CAK shpall të hapur aplikimin për trajnim falas për Shitjen Tradicionale dhe Digjitale me qëllim të vetëpunësimit të të rinjëve në vendin tonë.

Ky trajnim ka për qëllim që të ju përgatitë në teori dhe praktikë lidhur me një nga shkathtësitë krysore në biznes, SHITJEN Tradicionale dhe online. Përmes tri moduleve kryesore, SHITJEN TRADICIONALE, SHITJEN DIGJITALE & USHTRIMEVE PRAKTIKE, ju do të mësoni se si të promovoni produktet/shërbimet dhe materializoni ato në të hyra, si një prej shkathtësive më të rëndësishme në biznes.

Qëllimi kryesor i projektit është të ndihmojë të rinjtë e papunë dhe grupet e margjinalizuara që të përgatiten dhe zhvillojnë shkathtësitë e tyre për punësim dhe qasje në tregun e punës.

  • Pjesëmarrja në trajnim: FALAS
  • Pas përfundimit me sukses të trajnimit kandidatët do të certifikohen.
  • Vendi i realizimit: Prishtinë

3 Arsye pse ju duhet të ndjekni trajnimin ?

  • Mëso trendet e shitjes online.
  • Shitja nuk ka limit.
  • Profesioni më i kërkuar në rajon.

Modulet

  • Shitja Tradicionale
  • Shitja Digjitale
  • Ushtrime & Skenario

Si të aplikoni?

Plotëso formularin në vazhdim:  https://forms.gle/STEn7Tz5WtvAyZUw7

Të drejtë aplikimi kanë të rinjtë nga Republika e Kosovës nga mosha 18-24 vjeç. Ky projekt është përkrahur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Republika e Kosovës.

Afati për aplikim: 28 Shtator 2021

Prano njoftimet me email