TOEFL for KiDS – Certifikim Ndërkombëtar i Gjuhës Angleze për Fëmijë

american advising center
American Advising Center
Published
26/08/2020
Location
Pristina
Listing Type

Description

Programi: TOEFL for KiDS - Certifikim Ndërkombëtar i Gjuhës Angleze për Fëmijë
- 1 Tetor 2020 - 4 Mars 2021 -

INFO & REGJISTRIMI ONLINE: http://tiny.cc/3duosz

TOEFL për KiDS është një program pesë-5- mujor, në gjuhën angleze, i krijuar për të përmirësuar Shkathtësitë e Gjuhës Angleze të nxënësve të shkollës fillore, si dhe për t'i çertifikuar ata me një test ndërkombëtar të standardizuar The TOEFL Primary® - Test i të folurit.

AMERICAN ADVISING CENTER
info@aacks.org
+383 44 56 70 80

Related Listings

18/09/2020
Drejtor/e i/e RTK Radios   Pristina new
18/09/2020
Drejtor/e i/e RTK – TV   Pristina new
18/09/2020
Drejtor/e i/e RTK 2 – TV   Pristina new
18/09/2020