Call for language courses

64x64 int iom 150x150 1
International Organization for Migration (IOM)
Published
20/10/2021
Location
Kosovo
Listing Type

Description

Mësoni sërbisht dhe shqip, apo avancojini aftësite e juaja ekzistuese të gjuhës.

Lajmërohuni për kurset tona të gjuhës falas sipas metodologjisë VocUp, duke dërguar formularin e plotësuar në vazhdim.

Kurset e gjuhës do të mbahen nga ligjëruesit tanë me përvojë në orë online duke përdorur platformën VocUp dhe materialet e shtypura të siguruara për të gjithë ndjekësit e kurseve.

Kurset e gjuhës janë pjesë e programit Mbështetje Kohezionit Social, të cilin e implementon Organizata Ndërkombëtare për Migracion (IOM) nëpërmjet Qendrës për Nisma Sociale, të mbështetur nga Ambasada Britanike në Prishtinë.

Thirrja është e hapur deri më 31 tetor 2021.

Aplikacioni online.

---

Naučite srpski i albanski jezik, ili unapredite svoja postojeća jezička znanja.

Prijavite se za naše besplatne kurseve jezika po VocUp metodologiji, slanjem popunjenog obrasca u nastavku.

Kurseve jezika vode naši iskusni predavači na onlajn časovima, uz korišćenje internet platforme VocUp i obezbeđenog štampanog materijala za sve polaznike.

Jezički kursevi deo su programa programa Podrške društvenoj koheziji, koji implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM) preko Centra za socijalne inicijative i uz podršku Britanske ambasade u Prištini.

Poziv je otvoren i trajaće do 31.oktobra 2021.godine.

Prijavite se preko ovog linka.

---

Do you want to learn Albanian or Serbian language?

The call for participants for online language courses according to Voc-up.com methodology is opened until October 31, 2021.

Apply through the following link: https://forms.office.com/r/G74dxqkeed

Courses are organized under the Social Inclusion Programme, implemented by IOM and supported by the British Embassy Pristina.

Prano njoftimet me email