Thirrje për aplikime – Grante për organizatat e shoqërisë civile

iceda Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda 150x150 1 e1611493826323
ICEDA
Published
16/06/2021
Location
Kosovo
Category
Listing Type
Grants  

Description

ICEDA ka kënaqësinë t’ju informojë për Thirrjen për aplikime që do të ofronte mbështetje për OShC-të për të promovuar Agjendën Digjitale përmes ciklit të dytë të skemës së granteve për grante të vogla LOT 2: Dhënia e granteve për Iniciativat për avokimin Agjendën Digjitale, dhënia e 15 granteve të vogla për OShC-të nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia Veriut dhe Serbia (qëllimi është përafërsisht 3 grante për çdo vend), në rangun prej 3.000 deri 7.000 euro për grant. Kohëzgjatja e zbatimit të granteve individuale është 6 muaj.

Më shumë informata mund të gjenden në Shpalljen për Thirrje për aplikime.

Përshkrimi i plotë i Thirrjes, si dhe formularët e aplikimit mund të gjenden në linket e mëposhtme.

Ku të aplikoni dhe si t’i dërgoni dokumentet?

Aplikuesit që kanë nevojë për sqarime ose që kanë nevojë për informacion shtesë në lidhje me Thirrjen për aplikime, mund të dërgojnë e-mail në iceda@metamorphosis.org.mk para datës 15.06.2021 në mënyrë që të mund të marrin përgjigje në kohë, para afatit të fundit për dorëzimin e aplikacioneve.

Afati i fundit për aplikim: 30.06.2021 deri në orën 23:59 CEST.

Aplikimet duhet të dërgohen ekskluzivisht me e-mail në iceda@metamorphosis.org.mk. Formularët e aplikimit duhet të plotësohen në anglisht.

Full announcement