Punëtor/e Teknik/e (2)

komuna obiliq 1 e1558652436109
Municipality of Obiliq
Published
15/10/2021
Location
Obiliq
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Bazuar në nenin 8 të Ligjit të Punës nr.03/L -212, Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës nr.03/L-068, Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04/L-032, , dhe kërkesën me nr. -X- 868 të datës 19.10.2021, Drejtoria e Arsimit me datë  19.10.2021 shpall :

KONKURS

(Për plotësimin e vendeve të punës)

SHFMU “Naim Frashëri” Breznicë

  • Punëtor teknik.

SHFMU”Pandeli Sotiri” Obiliq

  • Punëtor sezonal për ngrohjen qëndrore.

Kushtet dhe kriteret që duhet plotësuar :

  • Diplomën e shkollës fillore te mesme të ulët;
  • Certifikatën e lindjes;
  • Certifikatën nën hetime;
  • Letërnjoftimin (kopje).

SQARIM: Fletëkërkesat merren në Zyrën e Pranimit të KK-së, apo në faqen zyrtare të komunës dhe dorëzohen me dokumentet të kompletuara në të njejtën zyrë. Kandidatët do të ftohen në inervistë përmes telefonit.

Afati i konkursit është 15 ditë nga dita e publikimit në shtyp dhe te faqja zyrtare  e komunës.

Full announcement

Prano njoftimet me email

Related Listings

02/12/2021
01/12/2021
Zyrtar/e ligjor/e   Podujeva
22/11/2021
21/11/2021