Praktikant/e në Kontabilitet

64x64 ipko
IPKO
Published
09/09/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type

Description

Praktikanti/ja në Kontabilitet do te i ketë këto përgjegjësi:

 •  Skanimi i faturave dhe dokumenteve te ngjashme
 •  Fajllimi dhe evidentimi i faturave dhe i dokumenteve te ngjashme
 • Kryen të gjitha detyrat e tjera të caktuara nga menaxheri brenda fushës së përgjegjësisë

Për te u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 •  Duhet te jete student ose te ketë diplome universitare
 • Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim.
 • Aftësi për të marrë vendime të qëndrueshme duke përdorur informacionet në dispozicion si dhe duke ruajtur konfidencialitetin.
 • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë
  profesionale dhe me mirësjellje.
 • Aftësi për të punuar nën presion të vazhdueshëm.
 • Aftësi për të punuar në ekip dhe shkathtësi të fuqishme ndërpersonale.
 • Nivel të lartë të motivimit dhe në gjendje të punojë shpejt dhe në mënyrë efektive.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do te i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Pristina
Afati i fundit për aplikim është data 10.09.2021.

Apliko online.

Prano njoftimet me email

Related Listings

25/11/2021
22/11/2021
15/11/2021