Përgjegjës/e për Garancione dhe Homologim

Auto mita e1623836326200
Auto Mita
Published
13/09/2021
Location
Gracanica
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Përgjegjës/e për Garancione dhe Homologim të veturave të reja 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Të pranojë automjetet të cilat kanë ndonjë problem mekanik/elektrik;
 • Të informojë klientin për gjendjen e automjetit si dhe për pjesët e tij;
 • Të përcaktojë afatet e riparimit në mirëkuptim me interesat e klientit dhe në bashkëpunim me menaxherin e servisit dhe me depoistin e pjesëve të këmbimit;
 • Të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm për aplikimin në sistemin e garancionit;
 • Të pranojë veturat e reja, përfundojë inspektimin sipas rregullores, dhe të përfundojë dokumentacionin e Homologimit në sistem.

Specifikat e punës:

 • E preferueshme të ketë Diplomë të Universitetit;
 • Duhet të jetë në gjendje të punojë nën presion;
 • Njohuri të gjuhës Serbo-Kroate;
 • E preferueshme të ketë njohuri të gjuhës Angleze;
 • Aftësi të mira organizative dhe menaxhuese;
 • Përparësi do të kenë personat të cilët kanë eksperiencë nga autoindustria / eksperiencë administrative;
 • Informatë Plotësuese: Personi do të ndjekë trajnimet e nevojshme, të organizuar nga kompania.

Të gjithë të interesuarit/at mund të aplikojnë duke dërguar CV në email adresën: hr@automita.com duke specifikuar titullin e pozitës në subject.

Afati i fundit për aplikim është data 28 Shtator 2021.

Prano njoftimet me email