Operator i shitjes në pompë, Operatore në market

64x64 ip kos
IP-KOS
Published
10/08/2021
Location
Pristina
Category
Sales  
Listing Type
Jobs  

Description

“IP-KOS” sh.p.k. me numër unik identifikues: 810834673 me adresë në: Rr. Pennsylvania Nr. 41 (Marigona Residence), Graqanicë; 10000, Republika e Kosovës, me datë: 10/08/2021 shpall:

KONKURS

Titulli i pozitës: Operator i shitjesne pompe dhe Operatore në market

Lokacionet: Prishtinë, Fushe Kosove (Vragoli), Lipjan, Preoc,

Përshkrimi i pozitës:  
Operator i shitjes në pompë

 • Operatori i shitjes do të jetë përgjegjës për shërbimin e klientëve, mbravjtjen në pikën shitëse, lëvizjen  dhe rendin e klienteve;
 • Të sigurohet që të gjitha hapësirat ku zhvillohet puna të jëtë e pastër.
 • Ti përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës në pikën shitëse;.
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesave të menaxherit të drejtpërdrejtë;
 • Të jetë i shkathët dhe bashkëpunues në punë grupore;.

Kualifikimet Arsimore dhe Profesionale për pozitën Operator të shitjes në pompë

 • Të ketë të përfunduar shkollen e mesme;
 • Të ketë përvoj pune, në punë të njëjta apo të ngajshme;
 • Të ketë aftësi komunikuese;

Përshkrimi i pozitës:
Operatore në market:

 • Operator në market është përgjegjës për mbarëvajtjen e punës në marketin e pikës shitëse;
 • Do të jetë përgjegjës për furnizimin me produkte dhe rregullimin e rafteve;
 • Raportimin e saktë të shitjeve;
 • raportimin e shpenzimeve të marketit;

Kualifikimet Arsimore dhe Profesionale për pozitën Operator në market:

 • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme;
 • Të ketë përvojë pune, në punë të njëjta apo të ngjashme;
 • Aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit;
 • Të ketë aftësi komunikuese;
 • Të jetë i shkathët dhe bashkëpunues në punë grupore;

Të gjithë të interesuarit për pozitat e lartëcekura  mundë të aplikojnë duke plotësuar formularin  për aplikim i cili gjendet  në linkun e më poshtëm:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpikClPadBxG8uXucv9QRKZEeVHRbg43o0LT4hnGbpFWQow/viewform

Konkursi është i hapur  deri më dt. 30-08-2021

Related Listings

21/10/2021
20/10/2021
Shitës/e (2)   Gjakova
20/10/2021